Na czym polega rola pośrednika nieruchomości


Grzegorz Pastuch Pośrednik Nieruchomości

Kupno lub sprzedaż mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji, jaką podejmujemy w życiu. Towarzyszące transakcji emocje są bardzo duże.  Warto taką transakcje powierzyć pośrednikowi który zajmuje się tym zawodowo.

Świadomość większości klientów, na temat pracy którą wykonuje pośrednik w obrocie nieruchomościami jest taka że, że przyjmują ofertę od jednego klienta, pokazują ja drugiemu i wystawiają fakturę.

Rzeczywistość jest jednak inna i praca pośrednika nieruchomości zaczyna się od odebrania telefonu aż do przekazania kluczy i sporządzenia odpowiednich protokołów związanych z transakcją.

Przyjmując nieruchomość  do sprzedaży pośrednik sprawdza stan prawny na który składa się wiele rzeczy.

 • Sprawdzenie posiadanych dokumentów
 • Zidentyfikowania właścicieli
 • Informacje płynące z ksiąg wieczystych.
 • Wskazanie, czy dla zbycia nieruchomości wymagane jest jakieś „wyczyszczenie stanu prawnego” na przykład jest wpis na hipotece.
 • Sprawdzenie zapisów w rejestrach państwowych i gminnych
 • Inne wpisy dotyczące służebności, ewentualnych zadłużeń.
 • Wskazanie określonych dokumentów do zbycia
 • Ewentualna pomoc  w ich przygotowaniu.

Sprawdzenie stanu zadłużeń i obciążeń nieruchomości:

 •  Zadłużenia wobec dostawców mediów i innych usług;
 •  Zadłużenia wobec banków i innych pożyczkodawców;

Udokumentowanie  stanu faktycznego nieruchomości:

 •  Sporządzenie opisu obiektu w oparciu o oświadczenia sprzedającego i stanu faktycznego podczas oględzin
 •  Sporządzenie dokumentacji fotograficznej;
 • Zlecenie wirtualnego spaceru nieruchomości
 •  Wskazanie wad i zalet;

 Wycena nieruchomości do sprzedaży

 • Aby dokonać właściwej wyceny nieruchomości trzeba mieć wiedzę na temat aktualnego stanu rynku –popytu i podaży.
 • Mieć dostęp do cen transakcyjnych  podobnych zbywanych nieruchomości w tej samej okolicy.

Podpisanie umowy

 • Podpisanie umowy wiąże się z obopólnym porozumieniem które dotyczy, ceny sprzedaży, wynagrodzenia pośrednika nieruchomości, terminu sprzedaży, oraz strategii sprzedaży.


Strategia sprzedaży i reklama

 • Ustalenie sposobów i miejsc reklamy
 • Wykonanie materiałów reklamowych
 • Sporządzenie opisu reklamowego oferty
 • Reklama w ustalonych mediach
 • Odpowiadanie na zapytania z reklam

MLS – czyli współpraca z innymi pośrednikami. www.mls.org.pl

 • Największa w Polsce sieć współpracy pośredników w obrocie nieruchomościami, wprowadzenie oferty do sytemu powoduje że ma do niej dostęp ponad 2500 pośredników.
 • Praca z telefonem w celu realizacji umowy dla zaproponowania oferty klientom

Prezentacja i spotkania

 • Prezentacja nieruchomości klientom
 • Ocena wiarygodności finansowej kupujących
 •  Organizowanie spotkań w celu ustalenia warunków transakcji.
 • Ustaleniu warunków zawarcia umowy tak aby zabezpieczała interesy dwóch stron.

Czynności notarialne

 • Gromadzenie potrzebnych dokumentów, omówienie transakcji z notariuszem.
 • Dopilnowanie terminów realizacji transakcji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Wydanie i przekazanie  nieruchomości

 • Wydaniu nieruchomości towarzyszy  sporządzenie protokółu wydania.  Dokumenty które trafiają później do spółdzielni mieszkaniowych wspólnot, Tauronu i PGiNG.

Wynagrodzenie

 • W ramach zawartej umowy wszystkie te czynności pośrednik wykonuje na własny koszt. Wynagrodzenie otrzymuje dopiero na uzgodnionym etapie realizacji umowy.

Ważne

Warto pamiętać że Pośrednik nieruchomości to przedsiębiorca, który zawodowo zajmuje się gromadzeniem informacji o nabywcach i zbywcach domów, mieszkań i działek.

Pomoc specjalisty może znacznie przyspieszyć sprzedaż lub kupno mieszkania. Pośrednik pomaga także w przeprowadzeniu wszystkich  formalności związanych z transakcją.

Mam nadzieję że po przeczytaniu tego artykułu trochę przybliżyłem Ci jak wygląda praca pośrednika i że nie jest to tylko przyjęcie oferty od jednego klienta i  pokazania ją drugiemu.

Dołącz do dyskusji

Compare listings

Porównać